Аудіометри

Аудіометр — це прилад, за допомогою якого можна отримати чисті тони різних частот і оцінити втрати слуху по кожній з них. Аудіометри призначені для оцінки функціонального стану слухового аналізатора людини шляхом визначення порогів чутності по повітряному та кістковому звукопроведенню шляхом порівняння слуху обстежуваного з характеристиками, еквівалентними порогу чутності людини з нормальним слухом. Область застосування апаратури — сурдологія і отоларингологія.

Сурдологія — розділ оториноларингології, який вивчає етіологію і клініку різних форм приглухуватості і глухоти, який розробляє методи їх діагностики, лікування і профілактики. Це наука про слухової функції людини, патології слуху та лікування різних форм порушення слуху. А також, це розділ дефектології, що займається вивченням проблем адаптації та соціальної реабілітації пацієнтів з глухотою чи порушеннями слуху

Діагностичний аудіометр МА 41

Аудіометр з повітряним звукопроведенням через головні телефони та у вільному звуковому полі, кістковим звукопроведенням, можливість маскування. Мовна аудіометрія. Діапазон частот через навушники 125 Гц - 8000 Гц, можливість високочастотної аудіометрії до 16 000 Гц (опція), максимальний рівень звукового тиску 120 дБ


Клінічний аудіометр MA 42

Аудіометр з повітряним звукопроведенням через головні телефони та у вільному звуковому полі, кістковим звукопроведенням, можливість маскування. Мовна аудіометрія. Діапазон частот через навушники 125 Гц - 8000 Гц, можливість високочастотної аудіометрії до 16 000 Гц (опція), максимальний рівень звукового тиску 120 дБ Вбудовані надпорогові тести